Holidays & Events

गुरूपौर्णिमा- गुरुचे आपल्या आयुष्यातील महत्व

गुरूपौर्णिमा:- गुरुर्ब्रम्हा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः ll  गुरु साक्षात परब्रम्ह तस्मै श्री गुरवे नमः ll गुरूपौर्णिमेची थोडक्यात माहिती:- गुरूपौर्णिमा ही भारतातील…

Read More

जागतिक रक्तदाता दिन

दरवर्षी, १४ जून रोजी जगभरातील देश जागतिक रक्तदाता दिन साजरा करतात. हा कार्यक्रम स्वैच्छिक, अमर्याद रक्तदात्यांना त्यांच्या जीवनसत्त्गत्या रक्ताच्या मोबदल्याबद्दल आणि…

Read More