Showing: 1 - 12 of 19 RESULTS
face wash for oily skin
Fashion & Beauty

10 Best Face Wash For Oily Skin In India

10 Top Face Wash For Oily Skin: The Body Shop Seaweed Deep Cleansing Gel Face Wash Lotus Herbals Teatreewash – Tea Tree Absolute Oil Control FaceWash Himalaya Herbals Oil Clear Lemon Face Wash Olay Total Effects 7-In-1 Anti-Aging Foaming FaceWash Cleanser Liquid Neutrogena Pure Mild Facial Cleanser Aroma Magic Neem And Tea Tree FaceWash Cetaphil …

Holidays & Events

जागतिक रक्तदाता दिन

दरवर्षी, १४ जून रोजी जगभरातील देश जागतिक रक्तदाता दिन साजरा करतात. हा कार्यक्रम स्वैच्छिक, अमर्याद रक्तदात्यांना त्यांच्या जीवनसत्त्गत्या रक्ताच्या मोबदल्याबद्दल आणि त्यांच्या गरजू रुग्णांना रक्त आणि रक्त उत्पादनाची गुणवत्ता, सुरक्षा आणि उपलब्धता याची खात्री करुन घेण्यासाठी नियमित रक्तदान देण्याबद्दल जागरूकता वाढविण्याबद्दल धन्यवाद देतो.     रक्तदान का करावे ? देशात दरवर्षी जवळजवळ २५% पेक्षा अधिक लोकांना …