Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
10 year challenge
Sports & Entertainment

10 Years Challenge

    10 years challenge नेमकं काय? आणि कशासाठी? आजकाल आपण पाहतच आहोत की या चॅलेंज ची खूप चर्चा सुरू आहे. अगदी लहान मुलांपासून ते मोठ्यात मोठी माणसं सुद्धा यात भाग घेत आहेत. आणि काही मजेशीर गोष्टी सुध्दा करत आहेत. ते नेमकं काय करत आहेत ? या चॅलेंज च्या माध्यमातून तुम्हाला तुमच्या फ्लॅशबॅक मध्ये जाता …